רוצה להשתתף במפעל?

קח כמה ספרים ותרום לבתי הכנסת שאתה מכיר

ניתן להזמין ספרים צורך תרומה לבית הכנסת בטופס למטה

הזמנת ספר

וכיון שכן הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים, כדי למהר תפוצת החכמה במרחבי האומה וכו' ולפיכך כל הרוצה לכנוס יבוא ויכנוס, וישוטטו רבים ויתרבה הדעת בכל אותם הכדאים לה, ובזה נזכה בקרוב לביאת משיח צדקינו ופדות נפשינו במהרה בימנו אמן

(אדמו"ר בעל הסולם, הקדמה לפמ"ס אות ה)

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now